وکی پدیا فیلم کره ای مهتاب نقاشی شده با ابر| ویکی پدیا فارسی

 

به مهتاب گفتم اي مهتاب
سر راهت به کوی او
سلام من رسان و گو
تو را من دوست می دارم
ولی افسوس چون مهتاب به روی بسترش لغزید
یکی ابر سیه آمد که روی ماه تابان را بپوشانید
صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت
بگو از من به دلدارم تو را من دوست می دارم
ولی افسوس و صد افسوس
ز ابر تیره برقی جست
که قاصد را میان ره بسوزانید
کنون وامانده از هر جا
دگر با خود کنم نجوا
یکی را دوست می دارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند
 

ادامه مطلب  

افسوس  

به مهتاب گفتم اي مهتاب
سر راهت به کوی او
سلام من رسان و گو
تو را من دوست می دارم
ولی افسوس چون مهتاب به روی بسترش لغزید
یکی ابر سیه آمد که روی ماه تابان را بپوشانید
صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانت
بگو از من به دلدارم تو را من دوست می دارم
ولی افسوس و صد افسوس
ز ابر تیره برقی جست
که قاصد را میان ره بسوزانید
کنون وامانده از هر جا
دگر با خود کنم نجوا
یکی را دوست می دارم
ولی افسوس او هرگز نمیداند
 

ادامه مطلب  

 

Alireza Najafi:
علم نجوم امروز اعلام برايت کرد
از اين نجومی ها
حتی صداي دب اکبر هم در آمد
گفتند از ما نیستند اين ها
با چهره اي درهم کل قمرهايی که دور مشتری هستند
فریاد صدها کهکشان برخاست 
هیهات، از اين دزد هاي پست غارتگر
گالیله و هابل شاکی شدند از اين نجومی هاي بی وجدان
 از زشتی کار نجومی فیش ها ی دزد دارند رو سپید می شوند سیاهچاله ها
حتی تلسکوپها به دنبال  عدالت 
شب تا سحر بیدار می گردند
خورشید گفته بايد زمین را ذوب کرد از اين خیانتها جنايتها 
مهتاب

ادامه مطلب  

نورانیت شب زدگان ، خبط خیال است  

با اينکه وصال مه و خورشید محال است
مهتاب چرا یکسره در فکر وصال است؟
 
اين کولی شب گرد که خو کرده به ظلمت
کی در خور احساس خداوند جمال است
 
حیران زمین است نه سرگشته ی خورشید
بیهوده در اندیشه ی انوار کمال است 
 
دم می زند از مذهب آیینه ، ولیکن
هم خانه ی اهریمن و مشتاق ضلال است 
 
اين هم که گهی ماه پی دعوت خورشید
خارج شده از جرگه ی شب ، جاي سوال است 
 
از بارقه ی مهر منور شده مهتاب
نورانیت شب زدگان ، خبط خیال است 
 
افسوس که از سیطره ی جهل مرکب 
تشبیه

ادامه مطلب  

عشق مادری  

مهتاب در جهان عشق و شیدايی وسوز وگداز و دلباختگی ومهر ورزی مادری دلباخته و بی مانند است بی گمان اگر اين عشق اتشین وسوزان در نهاد او زبانه نمیگشید و در اندرون خسته اش اين اتش نهانی و خدايی کوره وار نمیتابید اينهمه سخنان سوز  ناک و سرودهاي جانگداز و دردناک در زندگی وتنهايی خود نمی سرود راز سوزندگی سخنان مهتاب اين است که سخن از دلی دردمند وسینه اي اتش افروز بر خاسته است دل مهتاب مگر اتشفشان است///که در هر شعرش از اتش نشان است /// عشق و وفا داری ماد

ادامه مطلب  

دانلود رایگان سریال کره ای عشق در نور مهتاب – Love in the Moonlight  

برچسب ها : Gooreumi Geurin Dalbit دانلود رايگان سریال کره اي Love in the Moonlight دانلود رايگان سریال کره اي Moonlight Drawn by Clouds دانلود رايگان سریال کره اي مهتاب اثری از ابر ها دانلود سریال کره اي Love in the Moonlight دانلود سریال کره اي Moonlight Drawn by Clouds دانلود سریال کره اي مهتاب اثری از ابر ها دانلود فيلم و سریال کره اي رايگان رسانه کره فا زیرنویس سریال کره اي Love in the Moonlight زیرنویس فارسی سریال کره اي Love in the Moonlight زیرنویس فارسی سریال کره اي Moonlight Drawn by Clouds
دانلود رايگان سریال کره

ادامه مطلب  

مهدی سهیلی،شاعر  

** اشک مهتاب **
تو دیروز ، بر چشم من ، چشم بستی
به صد ناز ، در دیده ی من نشستی
مرا با دو چشمی که آتشفشان بود
نگه کردی و خنده بر لب شکستی
ز چشم سیه مست ناز آفرینت
به جان و تنم ، مستیِ خواب می ریخت
نگاهت چو می تافت بر دیده ی من
به شام دلم موج مهتاب می ریخت
چو لبخند روی لبت موج می زد
دل من از آن موج ، توفانسرا بود
چو نسرینه اندام تو ، تاب می خورد
مرا حیرت از شاهکار خدا بود
پی نوشخندی چو لب می گشودی
به دندان تو بود ، لطف سپیده
ندانم که الماسِ دندان نما بود
و

ادامه مطلب  

دیالوگ ما سر کلاس  

عاطی:من گشنمه مهتاب
مهتاب: منم
عاطی:چیپس میخوام
مهتاب:منم. باز کنم ؟زیر میز داریم
عاطی:آررررهههه
مهتاب:سرفه کن
عاطی: 1.2.3
مهتاب:
عاطی:
بچه هاي کلاس:
زری از اونور کلاس: مهی به منم بده
-مهتاب در حال جاسازی چیپس داخل جامدادی...
-سپس پرتاب جامدادی به سوی زری...
زری:مرسسسسسسسسییییییییی
مهتاب:
عاطی:

ادامه مطلب  

مهتاب مجابی: دبیر پنجمین دوره جایزه ادبی هزار و یک شب  

مهتاب مجابیمتولد 1354 تهرانکارشناسی ارشد معماری سمت: دبیر پنجمین جشنواره هزارو یک شبفعال در حوزه ادبیات داستانی-طنز نویس¤چاپ داستانهاي کوتاه در مجلات: چوک-عقربه- انشا و نویسندگی¤چاپ نقد کتاب و نمايشگاه در روزنامه ابتکار¤ستون طنز در روزنامه ابتکار¤چاپ بررسی کتابخانه هاي مجازی در مجله کتاب هفته خبر¤تقدیر شده در چهارمین جشنواره هزار و یک شبیک تک داستان توسط موسسه ترجمان مهر زیر نظر حوزه هنری در مجموعه داستان ها به زبان عربی برگردانده شدهمج

ادامه مطلب  

 

تو اون شام مهتاب كنارم نشستی
عجب شاخه گل ‌وار به پايم شكستی
قلم زد نگاهت به نقش‌ آفرینی
كه صورتگری را نبود اين ‌چنینی
پریزاد عشق رو مه ‌آسا كشیدی
خدا را به شور تماشا كشیدی
تو دونسته بودی چه خوش ‌باورم من
شكفتی و گفتی از عشق پرپرم من
تا گفتم كی هستی تو گفتی یه بی ‌تاب
تا گفتم دلت كو تو گفتی كه در یاب
قسم خوردی بر ماه كه عاشق‌‌ ترینی
تو یک جمع عاشق تو صادق ‌ترینی
همون لحظه ابری رخ ماه رو آشفت
به خود گفتم اي واي مبادا دروغ گفت
گذشت روزگاری از

ادامه مطلب  

مهتاب مجابی: دبیر پنجمین دوره جایزه ادبی هزار و یک شب  

مهتاب مجابی، متولد 1354 تهرانکارشناسی ارشد معماری سمت: دبیر پنجمین جشنواره هزارو یک شبفعال در حوزه ادبیات داستانی-طنز نویس¤چاپ داستانهاي کوتاه در مجلات: چوک-عقربه- انشا و نویسندگی¤چاپ نقد کتاب و نمايشگاه در روزنامه ابتکار¤ستون طنز در روزنامه ابتکار¤چاپ بررسی کتابخانه هاي مجازی در مجله کتاب هفته خبر¤تقدیر شده در چهارمین جشنواره هزار و یک شب چاپ ترجمه عربی از داستان کوتاه توسط موسسه ترجمان مهر زیر نظر حوزه هنری در مجموعه فانوس الذکریاتمجم

ادامه مطلب  

مُردم  

بی تو مهتاب شبی در بغل پنجره مُردم
و خودم را به غم انگیزترین درد سپردم
تو که رفتی و رمیدی و گذشتی و رسیدی
من به جز حسرت و اندوه ولی سهم نبردم
و دلت بود از اين هجرت پر درد خبردار
مرگ بادم که فریب تو و لبخند تو خوردم
وعده کردی که مرا خسته و تنها نرهانی
من ولی تا صدمین روز به یاد تو شمردم
باز میگویم و میگویمت اي مرغ مهاجر
بی تو مهتاب شبی در بغل پنجره مُردم ...

ادامه مطلب  

دانلود رمان اشک مهتاب  

دانلود رمان اشک مهتاب

رمان اشک مهتاب
دانلود رمان اشک مهتاب اثر شهلا ابراهیمی بخشی از اين رمان : دحترک دست مادرش را کشید و گفت: مامان مهتاب،اون بالا رو نگاه کن چه قشنگ می چرخه! زن به جايی که دخترک اشاره می کرد، نگاه کرد و گفت: آره عزیزم، اون ساعت پروازها و ورود و خروج هواپیماهارو نشون میده. زن برگشت حرکت کند که محکم به شخصی برخورد کردو گفت: ببخشین عذر میخوام ، پاتون درد گرفت؟ وقتی سرش را بالا گرفت، مردی را دید حدود پنجا ساله، درشت اندام با م

ادامه مطلب  

دانلود رمان اشک مهتاب  

دانلود رمان اشک مهتاب

رمان اشک مهتاب
دانلود رمان اشک مهتاب اثر شهلا ابراهیمی بخشی از اين رمان : دحترک دست مادرش را کشید و گفت: مامان مهتاب،اون بالا رو نگاه کن چه قشنگ می چرخه! زن به جايی که دخترک اشاره می کرد، نگاه کرد و گفت: آره عزیزم، اون ساعت پروازها و ورود و خروج هواپیماهارو نشون میده. زن برگشت حرکت کند که محکم به شخصی برخورد کردو گفت: ببخشین عذر میخوام ، پاتون درد گرفت؟ وقتی سرش را بالا گرفت، مردی را دید حدود پنجا ساله، درشت اندام با م

ادامه مطلب  

آخه عشق یه عاشق با ندیدن کم نمیشه  

غم دور از تو موندن، یه بی بال و پرم کرد
نرفت از یاد من عشق، سفر عاشق ترم کرد
دلم از ابر و بارون به جز اسم تو نشنید
تو مهتاب شبونه فقط چشمم تو رو دید
نشو با من غریبه مثل نا مهربونها
بلا گردون چشمهات زمین و آسمونها
 
تو رو دیدم تو بارون، دل دریا تو بودی
تو موج سبز سبزه، توی صحرا تو بودی
مگه میشه ندیدت، تو مهتاب شبونه
مگه میشه نخوندت، تو شعر عاشقونه
.......
 

ادامه مطلب  

یکی را دوست دارم  

*یكی را دوست دارمولی افسوس او هرگز نمیداندنگاهش میكنم شايدبخواند از نگاه منكه او را دوست می دارمولی افسوس او هرگز نمیداند*
*به برگ گل نوشتم منتو را دوست می دارمولی افسوس او گل رابه زلف كودكی آویخت تا او را بخنداند* *به مهتاب گفتم اي مهتابسر راهت به كوی اوسلام من رسان و گوتو را من دوست می دارمولی افسوس چون مهتاب به روی بسترش لغزیدیكی ابر سیه آمد كه روی ماه تابان را بپوشانید* *صبا را دیدم و گفتم صبا دستم به دامانتبگو از من به دلدارم تو را من دوست م

ادامه مطلب  

هتل مهتاب کیش  

هتل مهتاب کیش
هتل 4 ستاره مهتاب کیش در خیابان امیرکبیر قرار دارد. بناي هتل به صورت آپارتمانی است و در سال ۱۳۹۳ افتتاح شده است. ساعت تحویل اتاق به مسافران تور کیش در اين هتل ۱۲ و ساعت تخلیه اتاق 14 است و اکثر اتاق هاي اين هتل رو به دریا هستند. از امکانات اتاق هاي هتل می توان به مستر ، چاي ساز ، مبله ، سرویس بهداشتی فرنگی اشاره کرد. از دیگر امکانات هتل براي مهمانان تور کیش می توان به کافی شاپ ، رستوران ، اينترنت، صبحانه و ترانسفر فرو

ادامه مطلب  

بانو ی عسق.......  

بانو صداي عشق را میشنوی؟!از لا به لاي پرده لالايی مهتاب را میشنوی؟!مهتاب بر اين آسمان پهن و وسیع است اما براي دیدنت بر پنجره زل زده پنجره را باز کن نسیم براي نوازش موهايت منتظر است ستاره براي دیدن چشمت و چشمک زدن بی قرار بانوی بی قراری ها ابر و باران براي بوسه بر لب هايت میگریند آن پنجره را باز کن تا دیر نشده انتظار را به سر رسان......#بداهه_نویسی

ادامه مطلب  

 

شب که از رهگذر عشق تو بیتاب شدم
دل سپردم به خیال تو و مهتاب شدم
تا سحرگاه به نیلوفر یاد تو رسمهمه جا پرسه زنان تا لب مرداب شدم
راه بردم چو به اسفار دل سالک حقجذب بی چون و چراي دل احباب شدم
عاشقی حس غریبی است که در محضر دوستمست نجواي حضورش شده بیخواب شدم
بسکه ناخورده قلمداد شدم از می دوستمثل عکس رخ مهتاب رخی قاب شدم
تو پر از وسوسه ی خواستنی ، شهد گلیهمچوشب در شکن زلف تو در خواب شدم
چشمت افروخت به دل آتشی از جنس شرابپشت پايی به طریقت زده ناباب شدم


ادامه مطلب  

گلچین شعر های کوتاه 39  

آشکارا،نهان کنم تا چند؟دوست می دارمت به بانگ بلند .. !عراقی
 
 
 
 
 
هی تعارف می کنی با من در اين بازی چرا؟توپ را توی زمین من می اندازی چرا ؟در قمار عشق هرچند از همه دل می بریدست آخر تا به اين حد ساده می بازی چرا؟ جواد منفرد
 
 
 
 
 
گفتم شب مهتاب بیا ...نازکنان گفت :آنجا که منم حاجت مهتاب نباشد !مهدی سهیلی
 
 
 
 
 
چون سنگها صداي مرا گوش میکنیسنگی و ناشنیده فراموش میکنی!فروغ فرخزاد
 
 
 
 
 
با صد هزار مَردم تنهايیبی صد هزار مَردم, تنهايی!رودکی سمر

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ حامد زمانی به نام حضرت مهتاب  

دانلود آهنگ فوق العاده زیباي حامد زمانی به نام حضرت مهتابDownload New Music Hamed Zamani – Hazrate Mahtabترانه : استاد علیرضا قزوه ، آهنگساز :حامد زمانی ، تنظیم : امید رهبران ، تهیه کننده : بشیر بی آزارآهنگ «حضرت مهتاب» پیش کش یه ساحت مقدس حضرت زهرا (س) می باشدايستا موزیک

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ حامد زمانی به نام حضرت مهتاب  

دانلود آهنگ فوق العاده زیباي حامد زمانی به نام حضرت مهتابDownload New Music Hamed Zamani – Hazrate Mahtabترانه : استاد علیرضا قزوه ، آهنگساز :حامد زمانی ، تنظیم : امید رهبران ، تهیه کننده : بشیر بی آزارآهنگ «حضرت مهتاب» پیش کش یه ساحت مقدس حضرت زهرا (س) می باشدايستا موزیک

ادامه مطلب  

پسر تنهای شب  

در هواي سرد پايیزی در کوچه پس کوچه هاي غم گرفته ی شب قدم میگذارد...پسری که نگهداشتن بغضش را به شکستن آن ترجیح میدهد...
اشک هايش بی مهابا بر گونه هايش جاری میشود...
نسیم سرد پايیزی میسوزاند جاي اشک هايش را اما او بی اعتنا غرق در دنیاي تاریک خود به راه خود ادامه میدهد...
نور نقره اي رنگ مهتاب بر چهره ی غمناکش می تابد...
قطرات اشک بر گونه اش برق میزند...چهره اش همانند پسر بچه اي مظلوم و بیگناه در میان نور سفید رنگ ماه می درخشد...
نگاهی به مهتاب می اندازد ب

ادامه مطلب  

زیرنویس قسمت 14 سریال مهتاب نقاشی شده بر ابر Moonlight Drawn By Clouds  

هونگ را اون کسی که براي بفیه قرار عاشقانه پیدا میکنه و دوست یابی میکنه. اون براي یکی از مشتریهاش نامه عاشقانه اي مینویسه و همین باعث دیدار اون با ولیعهد هیو میونگ میشه, در حالی که شاهزاده نمیدونه اون یه دختره و . باماباشیددانلود زیرنویس فيلم و سریال

ادامه مطلب  

زیر خانه ی کاغذی  

چه خوب است 
شب باشد
همه جا تاریک و تنها مویه اي از نور مهتاب
من و تو زیر خانه اي کاغذی که ساخته ايم
ارام زیر گوش هم بگوییم!
ارام ...
ارام همه چیز را از یاد ببریم
چه خوب است
من باشم و تو 
شب باشد و مهتاب
و حرف هايم با تو
امشب با هم بالا اوردیم
تمام اين سالها را
تنها 
خنده هايمان ماند
در گوشه ی نگاهمان
بر روی قلبمان ......
چه خوب است
که تنهامن باشم و تو
در زیر سايه بان کاغذیمان
از  شدت خنده , سرمان را پايین بیندازیم
و بازهم بخندیم
و گاهی چه خوب است که ما حض

ادامه مطلب  

مثل من  

مثل من صد عاشق دیوانه میخواهی چکار... یار تو تنها منم بیکانه میخواهی چکار... من که با یک بوسه صد بار میمیرم برات... حاضرم صید تو باشم دانه میخواهی چکار... با صداي خنده هايت مست و شیدا میشوم... بدتر از لیلا منم افسانه میخواهی چکار... عشق من عاشق چشمان تو شد مهتاب گو... یار تو تنها منم بیکانه میخواهی چکار   گرد اورنده مهتاب  

ادامه مطلب  

زیر خانه ی کاغذی  

چه خوب است 
شب باشد
همه جا تاریک و تنها مویه اي از نور مهتاب
من و تو زیر خانه اي کاغذی که ساخته ايم
ارام زیر گوش هم بگوییم!
ارام ...
ارام همه چیز را از یاد ببریم
چه خوب است
من باشم و تو 
شب باشد و مهتاب
و حرف هايم با تو
امشب با هم بالا اوردیم
تمام اين سالها را
تنها 
خنده هايمان ماند
در گوشه ی نگاهمان
بر روی قلبمان ......
چه خوب است
که تنهامن باشم و تو
در زیر سايه بان کاغذیمان
از  شدت خنده , سرمان را پايین بیندازیم
و بازهم بخندیم
و به گمانشان چه مصیبت زده

ادامه مطلب  

منو مهتاب  

راستی اروز یه اتفاق جالب افتاد دیدم خداياااا چقد اتفاقات امسال زندگی منو مهتاب _یکی از دوستام_ مث هم بوده...
هردومون از جانب یه مشت لاشی بیشعور نامرد ضربه درسی خوردیم...
آدمايی هم که سالها پیش تو زندگیمون بوده همین امسال برگشتن و از اون لحاظم درگیری فکری داشتیم...
ولی مال اون مثبت مال من منفی...
باز خوش بحال مهتاب...
اونجور که من فهمیدم پسره انقد دنبال مهتاب گشته که یکی از دوستاي مهتابو پیدا کرده دختره هم دیده اين خیلی مهتابو دوس داره شمارشو داده

ادامه مطلب  

گرد اورنده مهتاب رمضان  

رمضان آمد از بوی گل سرخ برم ازار ...ما اگر روزه بگیریم... رطب آید سر بازار... رمضانست دری از قفس من نگشايید ...وقتی اين در بگشايید که بهار است بگلذار...      هر گز من تهمت و نیرنگ نپسندم به دنیا ...که حریفان از خود راضی یو من از خود بی زار ...گل بجوشد و گلابش همه بوی رخ اوست... که بیک خنده مستانه چه بود اينهمه ازار... اسمان رحمتت را بر گناهانم بریزان   ...که خزان گشتم و بینم گریه ابر به چمنزار ...مهتابست و همین   شیوه شیدايی بلبل ...بگذارید بگرید بهواي گل خود ز

ادامه مطلب  

زندگی رویا نیست  

از بس که خدا عاشق نقاشي بود
هر فصل به روی بام ، یک چیز کشید
یک بار ولی گمان کنم شاعر شد...
یک گوشه دنج،رفت و پايیز کشید.
 
زندگی رسم خوشايندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه عشق
 
تا خرمنت نسوزد، احوال ما ندانی
 
همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب
در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

ادامه مطلب  

«فرشته» به جشنواره ماربلای اسپانیا راه یافت  

به کارگردانی حسن آخوند پور
«فرشته» به جشنواره ماربلاي اسپانیا راه یافت

سینماپرس: فيلم «فرشته» به کارگردانی حسن آخوند پور به جشنواره ماربلاي اسپانیا راه یافت.
به گزارش سینماپرس، حسن آخوند پور در دومین حضور بین المللی خود پس از حضور در جشنواره کن به بهانه اكران فيلم باهر، هم اکنون با فيلم بلند داستانی «فرشته» به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری در یازدهمین جشنواره بین المللی فيلم ماربلاي اسپانیا حضور خواهد داشت.اين فيلم که از تولیدات مرکز صدا و

ادامه مطلب  

شیدا  

شب را
نوازش مهتاب میکشاند به آغوش مهر
و سیاهی گیسوانت
 میکشاند مرا تا قلب نور
عشق از چشمان تو جاری میشود
و در مرز عاشق و معشوق
میروید آغازی که ابتداي
 پايان دايره ی مهربانی ست .
به مرکز عطر نفسهايت میشود
بهشت را
پاي آرامش بوسه ايی مهمان کرد
 چشم که میگشايی
نگاه را
میتوان همچون در نور
نمايان شد از دل واژه
پاي اضطراب پیچش رود تار گیسوانت
لغزید
و مست خیالی که در آن
وسعت عالم هاست
در دستان تو رویید تا نور.
مرز بودن من
پلک گشودن توست
سفری از عمق نیست

ادامه مطلب  

تعدا دفعات لازم رنگ زدن در نقاشی ساختمان  

تعدا دفعات لازم رنگ زدن در نقاشي ساختمان ؟
به طور معمول براي نقاشي ساختمان بايد حداقل 3 دست رنگ زد تا كار نهايی بدون نقص و با كیفیت بوده و نقاشي ساختمان با دوام حاصل و ضمنا رنگی که انتخاب شده از لحاظ غلظت به حد انتخاب شده از روی کاتولیک برسد. البته رقیق بودن و یا غلیظ و سفت بودن رنگ براي اجراي هر دست نقاشي ساختمان هم تاثیر زیادی بر پوشش نهايی رنگ ساختمان دارد به طوری كه اگر هر چند بار كه شما بر روی سطوح خوددر ساختمان رنگ را اجرا میكنید اگر به ص

ادامه مطلب  

چیخاق  

گل بو مهتاب گجه سی عشقی تماشايه چیخاخ

ادامه مطلب  

دانلود رمان راز مهتاب  

دانلود رمان راز مهتاب

رمان راز مهتاب
دانلود رمان راز مهتاب اثر اعظم ابراهیمی بخشی از اين رمان : در عصر پائیزی که درختان سر به فلک کشیده سعی دارند برگ هاي خشک خود را بر شاخسار نگه دارند برگ هاي خشک خود را بر شاخسار نگه دارند تا به نسیمی کوتاه و سبک سرنگون نشوند،دختری زیبارو در حالی که دست هاي سپیدش را روی سنگ قبری مرمرین می سايد اين شعر را می خواند و باچشمانی اشکبار خاطرات خوب گذشته را به یاد می آورد. اي کاش آن روزهاي خوش و لحظات شیرین تکر

ادامه مطلب  

دانلود رمان راز مهتاب  

دانلود رمان راز مهتاب

رمان راز مهتاب
دانلود رمان راز مهتاب اثر اعظم ابراهیمی بخشی از اين رمان : در عصر پائیزی که درختان سر به فلک کشیده سعی دارند برگ هاي خشک خود را بر شاخسار نگه دارند برگ هاي خشک خود را بر شاخسار نگه دارند تا به نسیمی کوتاه و سبک سرنگون نشوند،دختری زیبارو در حالی که دست هاي سپیدش را روی سنگ قبری مرمرین می سايد اين شعر را می خواند و باچشمانی اشکبار خاطرات خوب گذشته را به یاد می آورد. اي کاش آن روزهاي خوش و لحظات شیرین تکر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1