پدافند غیر عامل در حوزه جنگ سایبر | ویکی پدیا فارسی

پدافند غیر عامل در حوزه جنگ سایبر

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) : «پدافند غیر عامل باید همچون شعله ای بلند شود».

 

با توجه به اهمین فناوری اطلاعات در عصر حاضر و رشد سریع و در عین حال نامتوازن ساختار IT  ، این بستر به یکی از نقاط بالقوه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است ، که ضرورت توجه و پرداخت سریع و در حین حال نظام مند، معقول و هدفمند به منظور مصون سازی این بستر از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات امروز بین المللی را می طلبد .

 

دفاع غیر عامل در واقع مجموعه تمهیدات ، اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار ، شرایط و حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی به صورت خود اتکا صورت گیرد ، چنین اقداماتی از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد. در حقیقت طرح های پدافند غیر عامل قبل از انجام مراحل تهاجم و در زمان صلح تهیه و اجرا می گردند.

تعاریف و مفاهیم :

پدافند غیر عامل : پدافند غیر عامل شامل کلیه اقدامات به منظور حفظ امنیت ، ایمنی و پایداری شبکه و تجهیزات وابسته به شبکه می باشد.

جنگ سایبر : استفاده از کامپیوترها به عنوان یک اسلحه یا به عنوان ابزاری برای انجام کارهای خشونت بار جهت ترساندن و یا تغییر عقیده یک گروه یا کشور است.

جنگ سایبر به قصد کارهای سیاسی و یا آرمانی انجام می گیرد و مکان ها و تأسیسات حیاتی مانند انرژی، حمل و نقل، ارتباطات، سرویس های ضروری (مانند پلیس و خدمات پزشکی) را هدف قرار می دهد و از شبکه های کامپیوتری به عنوان بسترهایی جهت انجام این اعمال خرابکارانه استفاده می کند

جرائم سایبر : هر گونه دخل و تصرف غیر مجاز از طریق ورود یا خروج، ضبط و ذخیره، پردازش و کنترل داده ها و نرم افزار های رایانه ای و ایجاد یا وارد کردن انواع ویروسهای رایانه ای و امثال آن جرم محسوب می شود.

 

مراکز تحت پوشش:

مراکز حیاتی

 مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها ، موجب بروز بحران ، آسیب و صدمات قابل توجه در نظام سیاسی ، هدایت ، کنترل و فرماندهی ، تولید اقتصادی ، پشتیبانی ، ارتباطی و مواصلاتی ، اجتماعی و دفاعی با سطح تأثیر گذاری در سراسر کشور گردد.

مراکز حساس

مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها ، موجب بروز بحران ، آسیب و صدمات قابل توجهی در نظام سیاسی ، هدایت ، کنترل و فرماندهی تولیدی و اقتصادی ، پشتیبانی ، ارتباطی و مواصلاتی ، اجتماعی و دفاعی با سطح تأثیر گذاری منطقه ای در بخشی از کشور گردد.

مراکز مهم

مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها، آسیب و صدمات محدودی در نظام سیاسی، اجتماعی و دفاعی با سطح تأثیر گذاری محلی در کشور وارد می گردد .